Organising Committee

Dr. Rakesh K Chawla
Organising Chairman

Dr. Manoj Goel
Organising Secretary

Dr. Arun Madan
Treasurer

Dr. Aditya K Chawla
Joint Secretary

Dr. Vivek Nangia
Joint Secretary

Scientific CommitteeDr. Sundeep Salvi

Dr. G.C. Khilnani

Dr. D.J. Christopher

Dr. Raja Dhar

Dr. Prashant Chajjad

Dr. Rajesh Swarnkar

Dr. J.K. Samaria

Dr. Parvaiz Kaul

Dr. Paramez. A.R

Workshop CommitteeDr. Amita Nene (Chairperson)

Dr. Radha Munje (Co-chairperson)

MembersDr. Neeraj Gupta

Dr. Indernil Halder

Dr. Sudarsan Pothal

Dr. Balamugesh Thangakunam

Dr. Arjun P

Advisory BoardDr. D.J. Roy

Dr. J.K. Samaria

Dr. Rajesh Swarnkar

Dr. K.B. Gupta

Dr. R. Narsimanshan

Dr. Ravindra Babu

Dr. Rajesh Vankat

Dr. Pajanival R

Dr. Deependra Kumar Rai

Dr. Syamal Sarkar

Dr. Pranab Baruwa

Dr. Jogesh Sarma

Dr. Anirban Sarkar

Dr Sanjeev Kumar Mehta

Dr. Trinath Dash

Dr. Manoj Yadav

Dr. Mahesh Goyal

Dr. E. Ravinder Reddy

Dr. Vikram Singh Datta

Dr. Malay Sarkar

Dr. Devendra Singh Dadhwal

Dr. Vishal Chopra

Dr. A.K. Janmeja

Dr. Girish Sindhwani